Ромски едукативен центар АМБРЕЛА Скопје

Амбрела е професионална организација која нуди експертиза, искуство и практично знаење во однос на прашањата кои се однесуваат на ромската интерграција. Амбрела се фокусира на давање бесплатна правна помош и социјална партипација преку образование, човекови права и програма за родова еднаквост